Yrittäjän kokonaisriski

Tämä posti liittyy sarjaan artikkeleita. Löydät aiemmat artikkelit täältä, jotka kannattaa lukea ennen tätä kirjoitelmaa:

* Yksikin Tekes Zombie on liikaa
Gallup: Alasajokokemuksesi Tekesin riskilainan kanssa?
Ratkaisukeskeisiä pohdintoja Tekesin johdolle
* Tekes tuotekehityslainan markkinointi, maalaisjärki ja poikkeustapaukset

Yritysten ja yrittäjien riskiprofiileissa on suunnattomia eroja. Yrityksen korkealla riskiprofiililla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista yritystä, joka valtavan suurella todennäköisyydellä epäonnistuu, riippumatta siitä kuka tai ketkä ovat ajajan paikalla, ja matalalla riskiprofiililla taas sellaista yritystä, joka kohtuullisella todennäköisyydellä jää henkiin vaikka ajajan taidot olisivat ruosteessa. Sama pätee yrittäjiin. Toiset ovat muita valmiimpia ottamaan rajuja riskejä ja kestävät epävarmuutta paremmin kuin toiset. Sanomattakin on selvää että kasvaneen riskin ja sijoittajan tuotto-odotusten pitää olla linjassa toisiinsa nähden. Aina ne eivät ole.

Sen lisäksi että yritysten riskiprofiilit vaihtelevat kovasti, yhtä kovasti vaihtelee se mitä epäonnistuneen vedonlyönnin jälkeen jää pöydälle. Jääkö jotain konkreettista, jonka päälle voisi rakentaa jotain uutta tai vähintäänkin realisoida ja kattaa osan kertyneistä tappioista? Teknologiayritysten kohdalla usein ei jää jäljelle mitään ostamisen arvoista; ja tämä pätee erityisesti kuluttajainternetin yhtiöihin.

Mistä yrittäjä luopuu lähtiessään vedonlyöntiin?

  • Aika. Yksittäisen ihmisen rajallisin ja arvokkain resurssi. Yrittäjä käyttää merkittävän osan valveillaoloajastaan yrityksensä rakentamiseen. Kaikki ihmissuhteet kärsivät merkittävästi erityisesti aikaisen vaiheen teknologiayrityksen ylösajovaiheessa ja kasvussa, ja toki alasajossakin. Aina tulee uusia tilanteita, jotka taas kerran vaativat erityistä huomiota, siis lisääntynyttä ajankäyttöä. Perhesuhteet kärsivät, ystävyyssuhteet kärsivät. Eivät vähän vaan merkittävästi.
  • Vaihtoehtoiskustannus. Joku muu mahdollisuus jää käyttämättä, kun rakentaa omaa riskipitoista teknologiayritystä. Vaihtoehtoiskustannus on luonnollisesti sitä suurempi mitä arvokkaammasta henkilöresurssista on kyse, ja mitä pidempään taaplaaminen naurettavan pienellä palkalla kestää. Nuorilla yrittäjillä yleensä tämä ei ole kovin kun taas kokeneimmilla hyvin merkittävä kustannus.

Ylläolevista asioista luopuminen on oikeastaan aika helppoa yrittäjäsielulle. Sitä suurempi luopuminen, mitä suurempi on todennäköisyys että yrityksen lopputulema on binäärinen, ja siis usein nolla.

Alla kuvattu erittäin kokeneen viisihenkisen tiimin vaihtoehtoiskustannus kahden vuoden stintin ajalta.

opportunity cost illustrated

Tekesin tuotekehityslaina maksamattomana johtaa joko konkurssiin tai synnyttää zombien. Aika monen erittäin korkean riskin teknologiayrityksen realistinen odotusarvo on nolla. Yrittäjän kokonaisriskin kannalta toteutunut vaihtoehtoiskustannus ja menetetty aika näyttelevät pääroolia, mahdollinen mainehaitta ja alasajoon liittyvä harmi ovat sivuosissa.

Siltikin sopii kysyä että koska yritysten riskiprofiilit ovat toisistaan niin kovasti poikkeavia,

  1. Pitäisikö meidän keskittyä ollenkaan binääristen ja erittäin korkean riskin yritysten rakentamiseen ja erityisesti taloudelliseen tukemiseen yhteiskunnan taholta?
  2. Jos pitäisi, niin pitäisikö tuki-instrumenttien tavalla tai toisella huomioida yritysten toisistaan poikkeava riskiprofiili?

Jos jäävuori metaforana kuvaa yrittäjän kokonaisriskiä, niin sen päällä näkyvän osan voisi ajatella osuvasti kuvaavan vaikkapa yrittäjän riskiä liittyen Tekesin tuotekehityslainan takaisinmaksuun. Näin ollen pelkkä ajatus siitä että yrittäjällä ei olisi mitään riskiä, jos lainan voisi muuttaa avustukseksi on hyvin absurdi.

Aihetta sivuava englanninkielinen kalvosarjani löytyy täältä.

Jos haluat saada nopeasti tiedon uunituoreesta postista, niin seuraa minua Twitterissä tai blogin omaa sivua Facebookissa. Aiheesta voi käydä keskustelua ja esittää perusteltuja mielipiteitä joko täällä blogissa tai sitten FB -sivulla

2 thoughts on “Yrittäjän kokonaisriski

  1. Pingback: Tekes-vitsi: epäonnistunut projekti? | The Tough Love Angel

  2. Pingback: Toimitusjohtaja on uusi aikakauslehti johtajille » Yrittäjän kokonaisriski

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s